• آدرس  فروشگاه : تهران - کیلومتر 19 جاده قدیم کرج - شهرقدس - بلوار انقلاب بین صنعت سوم و چهارم پلاک 297 و 307 فروشگاه مطلق
  • تلفن ثابت   :  02146071091 - 02146071087 - 02146071089
  • ایمیل : Amir_motlagh@yahoo.com